fbpx

Główne nurty psychoterapii jej rodzaje o odłamy

Co znajduje się w artykule?

Przedstawię główne nurty psychoterapii

Od ogółu do szczegóły

Psychoterapia to dziedzina nauki bardzo żywa, zmienna i innowacyjna. „Innowacje pojawiają się i znikają w oszałamiającym tempie. Szczyt mody jednego sezonu – powiedzmy programowanie neuroligwistyczne – w ciągu zaledwie kilku lat odchodzi do psychoterapeutycznego lamusa“[1]

Szacuje się, że w tym momencie współczesna psychoterapia dzieli się na 400 teorii i jednocześnie są to rodzaje psychoterapii. Nie sposób zatem, nawet spamiętać ich nazw, dotarcie do jednej czwartej z nich byłoby wyzwaniem na lata.

Zgodnie ze swoją naturą próbuje to uprościć, skrócić, usystematyzować, ale przede wszystkim zrozumieć i nie pominąć żadnej istotnej teorii. I tu zaczynają się schody. Nurty zamieniają się w wiry, wiry w strumienie, strumienie nikną w  jaskiniach, gdzie mój wzrok i umysł już nie sięga J.

Dlaczego tak jest ? Według mnie, ponieważ sam człowiek, jego świat, umysł, ciało to nadal tajemnica. To co, świetnie zapracuje w 100 przypadkach, w jednym nie zadziała. A w tej konkretnej dziedzinie, „wyjątek nie potwierdza reguły, wyjątek jest wyjątkiem – wyjątkowym istnieniem. A psychoterapeuci, to osoby wrażliwi na każdy przejaw jego istnienia. Jeżeli jedno podejście, nurt psychoterapeutyczny wyjaśni i pomoże w 99 na 100 to nadal będzie potrzebna  teoria uzupełniająca dla jednego człowieka.  Nie znajdziesz tego, w żadnej innej dyscyplinie naukowej. Psychoterapia zajmuje się jednostką, indywidualnymi problemami i cierpieniami.

Fascynujący jest każdy przypadek i każdy zasługuje na uwagę i na specyficzne podejście.  Szkoły psychoterapeutyczne, nurty i ich przedstawiciele przenikają się nawzajem, inspirują, polemizują przeciwstawiają się. Jedna orientacja teoretyczna wyrasta z drugiej, druga inspiruje do trzeciej, czwarta bierze z pierwszej i trzeciej. Dynamika jest imponująca.

Dokonanie przejrzystej, jasnej klasyfikacji jest zadaniem karkołomnym i skomplikowanym.

Podziały i klasyfikacje systemów terapeutycznych

Wolberg (1966)

 • teorie biologiczne
 • psychologiczne ( intrapsychiczne i beawioralne)
 • filozoficzne ( fenomenologiczne)
 • socjologiczne (interpersonalne)

Lidia Grzesiuk (1976)

 • psychoanalityczne
 • behawioralno – poznawcze
 • humanistyczno – egzystencjalne
 • systemowe
 • Inne
 • Eklektyczne

Helena Sęk (1991)

 • Dynamiczna (psychoanaliza i jej modyfikacje)
 • Poznawczo – behawioralna
 • fenomenologiczno – antropologiczna
 • systemowo – interakcyjna

John C. Norcross (2006)

 1. Terapie psychoanalityczne
 2. Terapie psychodynamiczne
 3. Terapie egzystencjalne
 4. Terapie skoncentrowane no osobie
 5. Terapia Gestalt i terapie oparte na doświadczaniu Fritz Perls
 6. Terapie interpersonalne – Analiza Transakcyjna (TA)
 7. Terapie behawioralne
 8. Terapie poznawcze
 9. Terapie systemowe
 10. Terapie integracyjne/ eklektyczne
 11. Inne –  :  Bioenergetyka – praca z ciałem  Lowen

Systemy terapeutyczne zawierają różne wizje życia, które implikują różne możliwości ludzkiej egzystencji [2]

Na „rodzimym poznańskim podwórku” działają trzy szkoły terapeutyczne :

Szkoła terapii systemowych

Terapie Ericsonowskie

Terapie Gestalt

Analiza Transakcyjna

które mają rozwinięty system teorii osobowości, psychopatologii, procesu terapeutycznego, treści terapii oraz skuteczność w leczeniu. 

Każdy z tych nurtów posiada swoich zwolenników i powstałe na podstawach tych podejść szkoły, metody, techniki, badania.  Mamy już wiedzę na ten temat,  że żadne z podejść, technik, metod nie jest bardziej czy mnie skuteczne w leczeniu pacjentów/ klientów.  W leczeniu pacjentów znaczenie ma osobowość terapeuty. To terapeuta i klient, oraz więź jaką wspólnie wypracowali może być czynnikiem leczącym. Dlatego tak ważne jest, aby znaleźć dobrego dla siebie psychoterapeutę, poświęcić na to czas i energię,

Przywołuję tutaj główne nurty i orientacje teoretyczne i podział, za najsłynniejszymi dziś amerykańskimi badaczami psychoterapii J.C. Norcross, J.O.Prochaska . Jest to wynik badania 1000 amerykańskich psychoterapeutów i orientacji, z którą  się identyfikują,

poniżej wynik badania.

Tabela 1.1 Podstawowe orientacje teoretyczne amerykańskich psychoterapeutów (J.Nrocross s.4)

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie ma jednego przyjętego źródła, do którego moglibyśmy się odwołać.  Choć podejmowane są nieustannie próby, by właśnie ujednolicić definicje i teorie psychoterapii, w tym kierunku zmierza świat psychoterapii integracji, eklektyki

Każdy stoi przed własną odpowiedzią, przed własnym wolnym wyborem J

[1] J.O. Prochaska, J.C. Norcross Systemy psychoterapeutyczne Analiza Transteoretyczna, Warszawa 2006, Przedmowa

[2] J.O. Prochaska, J.C. Norcross Systemy psychoterapeutyczne Analiza Transteoretyczna, Warszawa 2006, s 6

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *