fbpx

KARTA PRAW PACJENTA PSYCHOTERAPII

Co znajduje się w artykule?

KARTA PRAW PACJENTA PSYCHOTERAPII

 

 

1.Prawo do godności i szacunku

 

Niezależnie od wymagań i stanu psychicznego, osoba w trakcie psychoterapii ma prawo do szacunku, godności i integralności strony fizycznej i mentalnej swojej osobowości, bez dyskryminowania żadnej z nich

 

  2. Prawo do wolnego wyboru

 

Osoba w trakcie psychoterapii ma prawo wyboru metody oraz psychoterapeuty oraz prawa zmiany decyzji w tej sprawie, jeśli uzna to za konieczne

 

3. Prawo do informacji

 

Osoba w trakcie psychoterapii ma prawo poznać metodę (metody) stosowaną (stosowane) przez psychoterapeutę, jak również jego kwalifikację, wykształcenie i przynależność do organizacji zawodowej.

 

4. Warunki terapii

 

Warunki terapii muszą być jasno określone przed jej podjęciem; metody (werbalne, emocjonalne, cielesne), długość i częstotliwość sesji, przewidziany czas terapii, warunki jej przedłużenia lub przerwania, koszty (honoraria, ewentualne zawieszenie płatności, warunki ubezpieczenia, uregulowania dotyczące opuszczonych sesji).

 

5. Prawo do zachowania tajemnicy

 

 

Psychoterapeuta wobec osoby w trakcie psychoterapii zobowiązuje się do absolutnej tajemnicy zawodowej. Dotyczy ona wszystkiego, co usłyszy w trakcie terapii.

Poufność jest warunkiem niezbędnym w relacji terapeutycznej, a jej zakres jest ograniczony obowiązującymi przepisami prawa.

 

6 Zobowiązania deontologiczne

 

 

Psychoterapeuta jest zobowiązany do respektowania kodeksu deontologicznego swojej organizacji zawodowej. Kodeks jest dostępny na każde żądanie.

Psychoterapeuta jest zobowiązany do odpowiedzialności: nie może wykorzystywać zaufania osoby w trakcie psychoterapii w celu manipulacji politycznej, sekciarskiej lub osobistej (zależność emocjonalna, interesy ekonomiczne, relacje seksualne).

 

 

7. Skargi i zażalenia

 

 

W wypadku skargi lub reklamacji osoba w trakcie psychoterapii może zwrócić się do organizacji zawodowej lub do wymiaru sprawiedliwości.

 

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *