Informacja dotycząca RODO oraz polityki prywatności

Drodzy Pacjenci / Klienci!

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

W związku z powyższą regulacją przekazuję Wam kilka najistotniejszych informacji dotyczących ochrony Waszych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zbieranych w Gabinecie psychoterapii Kariny Szczęsnej na ul. Wierzbięcice 33/4, 61-558 Poznań jest Livart Karina Szczęsna.

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskasz pod adresem: gabinet@karinaszczesna.pl.

1. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, wiek, data pierwszej wizyty, ilość odbytych sesji, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art.6 p.1a RODO, jako podstawy prawnej w celu:

 • udzielenia porady psychologicznej,
 • prowadzenia psychoterapii.

2. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu z pkt.1.

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

5. Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych możesz wnieść skargę do Administratora danych jak i do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności kontaktuj się z Kariną Szczęsną, Wierzbięcice 33/4 lub pod adresem e-mail: gabinet@karinaszczesna.pl

Livart Karina Szczęsna przykłada wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem. Przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą.

Polityka pywatności – pliki cookie

Ta strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej na Twoim koncie użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie.

Ta strona internetowa zapisuje w Twojej przeglądarce na koncie użytkownika w Twoim komputerze lub teflonie tzw. pliki cookie.

Dzięki temu mogę dowiedzieć się, ile osób odwiedza moją stronę i które artykuły są dla nich interesujące. Pozwala mi to lepiej dopasować treści, jakie publikuję.

Pamiętaj, że pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a jedynie zbierania statystyk i do poprawnego działania niektórych wtyczek. 

Jeśli uważasz, że pliki cookie naruszają  Twoją prywatność, możesz je wyłączyć, dla tej strony lub całkowicie. By to zrobić, zapoznaj się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi urządzenia, czy systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

Korzystanie z usług odpłatnych i niedopłatnych na stronie

§1 Usługi

 1. Usługi świadczone przez serwis karinaszczesna.pl mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient uzyskuje przede wszystkie informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, odpłatności za usługę, możliwych form komunikacji, specyfiki usług psychoterapeutycznych świadczonych zdalnie – korzyści, ograniczeń oraz zasad bezpieczeństwa I zasad poufności oraz inne informacje zamieszczone w serwisie dotyczące zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Klient ma prawo do korzystania z nieodpłatnych treści blogowych oraz testów psychoterapeutycznych.
 3. Usługodawca w ramach serwisu karinaszczesna.pl świadczy następujące formy odpłatnych usług psychoterapeutycznych
  1. Psychoterapia par  – 90 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534) lub wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Skype, WhatsApp, Google Meets, Zoom, czy jakiekolwiek inny komunikator, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca). 
  2. Konsultacja psychoterapeutyczna online –  50 minutowa rozmowa wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Skype, WhatsApp, Google Meets, Zoom, czy jakiekolwiek inny komunikator, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
  3. Sesja psychoterapeutyczna – 50 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534) Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Miejsce spotkania to Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534.
  4. Konsultacja psychologiczna – 50 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań) lub wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Skype, WhatsApp, Google Meets, Zoom, czy jakiekolwiek inny komunikator, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca). 
  5. Konsultacja psychologiczna dziecięca – 50 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534) lub wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Skype, WhatsApp, Google Meets, Zoom, czy jakiekolwiek inny komunikator, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
  6. Psychoterapia szkoleniowa – 50 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534) lub wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Skype, WhatsApp, Google Meets, Zoom, czy jakiekolwiek inny komunikator, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
  7. Psychoterapia niskopłatna – 50 minutowa rozmowa Klienta z psychoterapeutą na stażu wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji stacjonarnie lub online. Miejsce psychoterapii stacjonarnej odbywa się przy ulicy Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Skype, WhatsApp, Google Meets, Zoom, czy jakiekolwiek inny komunikator, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
 4. Świadczenie usług odpłatnych uzależniona jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnego z aktualnym cennikiem usług psychologicznych i psychoterapeutycznych znajdujących się na stronie serwisu karinaszczesna.pl
 5. W celu rozpoczęcia korzystania z usług psychoterapeutycznych świadczonych w ramach serwisu karinaszczesna.pl niezbędne jest:
  1. wejście na serwis – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu
  2. zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu oraz informacjami na temat bezpieczeństwa, prywatności i ograniczeń pomocy online. Informacje te zawarte są zakładce „ Polityka prywatności“
  3. prawidłowe wypełnienie formularza kontaktowego przez Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych, które obejmują co najmniej:
   1. W przypadku wyboru usługi za pomocą e-maila, telefonu, formularza lub systemu rezerwacji 
    • imię i nazwisko
    • adres e-mail
    • telefon kontaktowy
  4. wybrać rodzaj pomocy, w przypadku klientów będących w stałej psychoterapii należy wybrać przekazany przez Usługodawcę termin. W kalendarzu ukażą się dostępne do Klienta terminy.
  5. zakreślić oświadczenie o akceptacji regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
 6. Wybór formy usługi należy do Usługobiorcy.
 7. Usługi psychoterapeutyczne świadczone każdorazowo przez psychoterapeutę lub psychoterapeutę na stażu.
 8. Konsultacje psychoterapeutyczne oraz sesje psychoterapii trwają 50 min., odbywają się w zarezerwowanym przez Klienta czasie i nie będą skracane ani wydłużone. Wyjątek stanowi psychoterapia par, która trwa 90 min., odbywają się w zarezerwowanym przez Klienta czasie i nie będą skracane ani wydłużone.
 1. Wszelkie informacje, publikacje, opinie zamieszczone na stronie mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych I uzyskanych informacji nie należy rozumieć jako :
  1. udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy Z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. ) oraz badanie klienta W rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152).
  2. wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych
  3. wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych
  4. braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii
  5. stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 2. Psychoterapeuta biorąc pod uwagę aktualny stan psychiczny klienta może podjąć decyzję o konieczności odbycia konsultacji psychiatrycznej.  Psychoterapeuta może odmówić udzielenia porady psychoterapeutycznej jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia  lub wystarczająca do zgłaszanego problemu.
 3. Serwis nie świadczy usług interwencji Kryzysowej. Osobom w poważnym kryzysie, sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu ( myśli samobójcze, samookaleczenia, przemoc) lub osobom w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie jak najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną – np. Izbą przyjęć najbliższego szpitala lub zadzwonić pod numer ratunkowy 112. Pozostałe numery telefonu  dostępne na stronie W zakres pomocy/ ważne telefony I informacje dla osób w kryzysie. 
 4. Psychoterapeuta może zaprzestać udzielania usług psychoterapeutycznych w stosunku do Klienta, który przekazuje treści o charakterze obraźliwym, agresywnym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana. 

§2 Warunki techniczne

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług elektronicznych serwisu karinaszczesna.pl Jest spełnienie przez klienta minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego oraz łącza internetowego ( zależności od wyboru forma komunikacji):
  1. komputer z procesorem dwurdzeniowym lub szybszym
  2. szybkie łącze internetowe przepustowości co najmniej 1Mb/s ( pobieranie i wysyłanie) – tu można sprawdzić prędkość łącza http://www.speedtest.net/pl/
  3.  kamera internetowa, słuchawki, mikrofon.
  4. minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024x 768 lub wyższa.
  5. zarejestrowane konto Skype, WhatsApp, Google Meets, Zoom, czy jakiekolwiek inny komunikator, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
 2. Aby zrealizować zamówioną usługę psychoterapeutyczną niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę konta elektronicznego ( adresu e-mail).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujący w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z usług. 

§3 Zawarcie umowy

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychoterapeutycznych oferowanych przez serwis dochodzi poprzez zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług psychoterapeutycznych świadczonych w ramach serwisu karinaszczesna.pl Niezbędne jest zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu oraz informacjami na temat  korzyści, ograniczeń pomocy online, jak również zasad bezpieczeństwa i prywatności. Informacje te zawarte są w zakładce „ Dlaczego online“.
 3. Szczegółowe zasady zamawiania usług i dokonywania płatności opisane są na stronie serwisu w miejscu „Psychoterapia online“ 
 4. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji wizyty po uprzednim wypełnieniu formularza kontaktowego, wyborze rodzaju usługi oraz terminu świadczenia usługi ( wyjątek stanowi konsultacja/ porada e-mail) i dokonaniu płatności online za usługę.
 5. Zawarciu umowy, w ramach której będą świadczone usługi psychoterapeutyczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie wybranych usług oraz świadomość korzyści I ograniczeń konsultacji i psychoterapii online oraz znaczenia zasad bezpieczeństwa i prywatności.
 6. Rezerwacja wizyty jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez serwis karinaszczesna.pl na potrzeby świadczenia usługi psychoterapii.
 7. Do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w niniejszym regulaminie korzystania z serwisu karinaszczesna.pl Dochodzi z chwilą wybrania i opłacenia usług. Fakt zawarcia umowy jest każdorazowo potwierdzany wiadomością e-mail, wysyłaną  na adres podany przez użytkownika podczas rejestracji.
 8. Przełożenie terminu wizyty jest możliwa na 48h przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu. Po upływie tego czasu płatności nie będą zwracane.
 9. W przypadku odwołania wizyty przez psychoterapeutę z powodów losowych, psychoterapeuta proponuje klientowi spotkania W najbliższym dogodnym dla klienta terminie lub zwraca opłatę za wizytę, bądź  jeśli klient tego sobie życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejnej wizyty. 

§4  Zasady kontaktu klienta z psychoterapeutą

 1. W razie braku obecności Klienta w przeciągu 15 min od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi, prowadzący psychoterapeuty ma prawo anulować spotkanie. Klientowi nie przysługuje wówczas prawo zwrotu pieniędzy za umówioną wizytę.
 2. Jeśli klient przewiduje opóźnienie połączenia z psychoterapeutą – prosi się o powiadomienie mailowe lub telefoniczne. Wówczas psychoterapeuta będzie oczekiwał na połączenie z Klientem.
 3. W przypadku spóźnienia o którym mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu konsultacje i sesje psychoterapii nie będą przedłużane.
 4. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe nie później niż 48 h przed planowanym terminem rozpoczęcie wizyty. Po tym czasie nie ma możliwość przełożenia terminu. Po upływie tego czasu płatności nie będą zwracane.
 5. W przypadku niemożności odbycia konsultacji psychologicznej lub sesji psychoterapii leżący po stronie Klienta nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychoterapeutyczną.
 6. W przypadku odwołania wizyty przez psychoterapeutę z powodów losowych, psychoterapeuta proponuję klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla klienta terminie lub zwraca opłata za usługę, bądź jeśli klient czego sobie życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejne usługi. 

§5 Płatności za usługi

 1. Sesje psychoterapii świadczone są przez serwis karinaszczesna.pl odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie serwisu.
 2. Usługodawca oferuje możliwość opłacenie usługi za pośrednictwem operatora Przelewy24 i PayNow.
 3. Rozliczenia za usługi w serwisie karinaszczesna.pl są dokonywane w walucie PLN zgodnie z cennikiem podanym na stronie serwisu.
 4. Usługobiorca z chwilą zamówienia usługi psychoterapeutycznej, która ma zostać świadczoną na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
 5. Dokonanie płatności następuje w momencie potwierdzenia wpłaty przez serwis Przelewy24 lub PayNow lub płatności przelewem – zaksięgowane płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
 6. Opłata za wybraną usługę psychoterapeutyczną świadczoną w ramach serwisu powinna być dokładnie niezwłocznie, po dokonaniu wyboru usługi. W przypadku braku wpłaty usługa nie będzie realizowana, a rezerwacja zostaje anulowana.
 7. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, oraz przekazanie danych niezbędnych do jej wystawienia na adres e-mail: gabinet@karinaszczesna.pl Faktura zostanie wysłana pocztą e-mail do 30 dni od zrealizowania usługi.
 8. W przypadku psychoterapii długoterminowej usługodawca gwarantuje stałą cenę usługi przez 1 rok.

§6 Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca:
  1. w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi i usługi psychoterapeutyczne zgodnie z treścią i postanowieniami regulaminu.
  2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychoterapeutycznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
  3. kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r.
  4. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechanie  osób trzecich lub działanie siły wyższej.
  5. może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  6. w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług psychoterapeutycznych w przypadku braku dokonania przez klienta zapłaty wynagrodzenia.
  7. w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychoterapeutycznych. W przypadku przekazywania przez klienta treści O charakterze bezprawnym lub obraźliwym. 
  8. ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
  9. ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.
  10. zakaz nagrywania konsultacji wideo, konsultacji telefonicznych i sesji psychoterapeutycznych bez uzyskania zgody Klienta 
  11. odpowiedzialność usługodawcy ograniczona jest do poniesienia przez Klienta szkody, Z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłacone mu przez Klienta.
 2. Klient ma prawo do świadczenie na swoją rzecz usług lub usług psychoterapeutycznych zgodnie z umową i postanowieniami regulaminu.
  1. może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  2. ma prawo do odstąpienia  od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  3. zobowiązuje się do nieprzysyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym I niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących uszkodzić serwis lub system komputerowy. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze W pełnej wysokości.
  4. zobowiązuje się do nie nagrywania konsultacji oraz sesji psychoterapeutycznych bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Każdej  ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza umową w ramach której świadczenie usług psychoterapeutycznych będzie następowało za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zgodnie z punktem 3 i 3A niniejszego regulaminu Klient zamawiając i opłacając konsultację (poradę) psychoterapeutyczną wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia zamówionej usługi bezpośrednio po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty. I związku z powyższym nie jest możliwa rezygnacja z zamówionej usługi po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty.
 2. Prawo odstąpienia od umowy wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej  stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nimi zapoznać nie później niż 24 h przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 h klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychoterapeutyczną.

 §8 Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z płatnej części serwisu karinaszczesna.pl w ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona W formie pisemnej i  przesłana adres mailowy Usługodawcy gabinet@karinaszczesna.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane Klienta: imię i nazwisko, adresy zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej.
  2. przedstawienie problemu, który jest przyczyną reklamacji – wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w formularzu kontaktowym.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić roszczeń na drodze potęgowania sądowego.
 6. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient I Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
 7. W przypadku nie rozwiązania drodzy polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu strony mogą dochodzi do roszczeń na drodze postępowano sądowego.

§9 Przetwarzanie I ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w polityce prywatności dostępnej na stronie serwisu karinaszczesna.pl