Informacja dotycząca RODO oraz polityki prywatności

Drodzy Pacjenci / Klienci!

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

W związku z powyższą regulacją przekazuję Wam kilka najistotniejszych informacji dotyczących ochrony Waszych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zbieranych w Gabinecie psychoterapii Kariny Szczęsnej na ul. Wierzbięcice 33/4, 61-558 Poznań jest Livart Karina Szczęsna.

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskasz pod adresem: gabinet@karinaszczesna.pl.

1. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, wiek, data pierwszej wizyty, ilość odbytych sesji, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art.6 p.1a RODO, jako podstawy prawnej w celu:

  • udzielenia porady psychologicznej,
  • prowadzenia psychoterapii.

2. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu z pkt.1.

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

5. Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych możesz wnieść skargę do Administratora danych jak i do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności kontaktuj się z Kariną Szczęsną, Wierzbięcice 33/4 lub pod adresem e-mail: gabinet@karinaszczesna.pl

Livart Karina Szczęsna przykłada wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem. Przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą.

Polityka pywatności – pliki cookie

Ta strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej na Twoim koncie użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie.

Ta strona internetowa zapisuje w Twojej przeglądarce na koncie użytkownika w Twoim komputerze lub teflonie tzw. pliki cookie.

Dzięki temu mogę dowiedzieć się, ile osób odwiedza moją stronę i które artykuły są dla nich interesujące. Pozwala mi to lepiej dopasować treści, jakie publikuję.

Pamiętaj, że pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a jedynie zbierania statystyk i do poprawnego działania niektórych wtyczek. 

Jeśli uważasz, że pliki cookie naruszają  Twoją prywatność, możesz je wyłączyć, dla tej strony lub całkowicie. By to zrobić, zapoznaj się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi urządzenia, czy systemu operacyjnego, z którego korzystasz.