Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu (TSR) 12 głównych założeń

Co znajduje się w artykule?

Czym jest psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu?


TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – PSR, Brief Solution Focused Therapy (BSFT) – Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu. W literaturze anglojęzycznej spotykamy także termin Solution Focused Brief Therapy (SFBT).


Niezależnie od nazewnictwa psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu – jest to określona wizja człowieka oraz sposób myślenia o naturze problemów ludzkich i systemie pomagania. Filozofa ta znajduje zastosowanie również w innych, nie tylko terapeutycznych obszarach np. praca socjalna, zarządzanie zasobami ludzkimi, resocjalizacja, edukacja.Kto jest założycielem TSR?


Założycielem psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (TSR) jest S. de Shazer i I. K. Berg wraz z zespołem współpracowników z Centrum Terapii Krótkoterminowej Rodzin w Milwaukee w USA. PSR/TSR w swoich założeniach nawiązuje także do dorobku Miltona H. Ericksona oraz wybranych metod pracy rozwijanych w Mental Research Institute w Palo Alto w USA, m. in. przez J. Weaklanda, P. Watzlawicka i R. Fischa. Istotny wkład wnieśli również W. H. O’Hanlon i M. Weiner–Davis. Na czym polega psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu (TSR)?


„TSR/PSR odwołuje się do teorii społecznego konstrukcjonizmu, w której odnajdujemy odpowiedź na pytanie o realny wymiar, kształt otaczającej nas rzeczywistości. Najkrócej rzecz ujmując rzeczywistość ma charakter względny, zindywidualizowany przez pryzmat osobistych doświadczeń jednostek. Świat codzienny jest dla człowieka jednocześnie światem zewnętrznym (postrzeganym) i wewnętrznym (przeżywanym), jednak procesy te dokonują się zawsze poprzez świadomość.


Można by więc powiedzieć, że świat jest dany człowiekowi świadomościowo, czyli subiektywnie. W tym kontekście pojawia się dylemat, mianowicie, kto jest upoważniony do formułowania „właściwych interpretacji” tej rzeczywistości, czyli de facto jej konstruowania? Przy czym dylemat ten ma czysto praktyczny wymiar i stanowi o istocie nie tylko terapii, ale także innych oddziaływań pomocowych i trudnościach z tym związanych. Trudnościach, które w dużej mierze wynikają z odmiennej interpretacji tego, co obserwuje terapeuta i klient, co obie strony uznają za ważne, istotne, czy postulowane. Tym samym osobiste przekonania, poglądy, wartości zarówno samego terapeuty, jak i jego klienta, tworzą określony kontekst relacji pomocowej.”  (za opr. dr hab. Jacek Szczepkowski)


„Mapa to nie terytorium” – rozumiane jako indywidualny system pojęć, odniesień i interpretacji do sytuacji i otaczającej rzeczywistości, co nie równa się z samą rzeczywistością, która może być interpretowana i opisywana na wiele rożnych sposobów.


Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu (TSR)
Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu (TSR)


Czym charakteryzuje się psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu?


Podstawą kreowania rzeczywistości jest język, chodzi o to, aby „sposób prowadzenia tego dialogu oraz wersja, która będzie uzgodniona w wyniku tej konwersacji, były najbardziej użyteczne dla klienta. Taką sposobność i szansę zyskujemy wychodząc poza problem i jego interpretacje, kiedy wchodzimy na ścieżkę poszukiwania zasobów klienta i pożądanych przez niego rozwiązań” (za opr. dr hab. Jacek Szczepkowski).Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu i jej filozofia centralna


 • Jeśli coś się NIE ZEPSUŁO – NIE NAPRAWIAJ tego
 • Jeśli coś DZIAŁA – rób tego więcej
 • Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. RÓB COŚ INNEGO


Podstawowe założenia psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu


 • Koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości, kierunek terapii wyznacza nie problem, a potrzeby
 • Wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązania
 • Nigdy nie jest zawsze, zawsze są momenty, gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę lepiej
 • Małe zmiany wywołują duże zmiany
 • Klienci są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania
 • Klient jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak wsparcia
 • Opór nie jest użyteczną koncepcją w pracy
 • Współpraca jest nieuchronna
 • Problemy to nieskuteczne wysiłki pokonania określonej trudności
 • Nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby znaleźć rozwiązanie
 • Klienci znają stosowne rozwiązania, oni określają cele terapii
 • Istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację, żaden nie jest bardziej właściwy niż inne


Rola terapeuty w psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu


Postawa „niewiedzy” terapeuty – bycie uważnym i ciekawym świata klienta, próba pozbycia się założeń, hipotez i rozwiązań, które mogą pojawiać się w głowie terapeuty i zabierają przestrzeń na to, co ma do powiedzenia klient. „Podkreślana w PSR specyficzna postawa, „nic nie wiem” oznacza ciekawość poznawczą połączoną z dużą dozą życzliwości wobec klienta: nic nie wiem, ale zależy mi, abym dowiedział się, jak klient rozumie swoją sytuację i swoje potrzeby. W praktyce w realizacji wspomnianej postawy pomocny jest szereg szczegółowych umiejętności takich jak słuchanie ze zrozumieniem, eksploracja perspektywy klienta, dopytywanie o znaczenie, pytania relacyjne, parafrazowanie, frazowanie, echoing, operowanie ciszą, itp.


Istotny jest również język, jakiego używamy w rozmowie z naszymi klientami”. Język tworzy znaczenia i interpretacje, tworzy kontekst i ma wpływ na odbiór rzeczywistości. Pytanie czy idziemy w stronę problemów, trudności, czy w stronę celów, rozwiązań, możliwości, potrzeb i zasobów. Rozmowa klienta z terapeutą może być współtworzeniem rzeczywistości w obszarze językowym. Dialog pomaga poszukiwać rozwiązań służących klientowi i będących odpowiedzią na jego potrzeby.

Chcesz zostać psychoterapeutą i szukasz szkoły psychoterapii dla siebie? Sprawdź ebook Szkoły Psychoterapii w Polsce.


Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu (TSR)


Wybrane narzędzia i sposoby działania w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu


 • Rozmowa o problemie z rozróżnieniem ograniczeń, które wymagają akceptacji oraz problemów, na które można poszukiwać możliwości zmiany i rozwiązań
 • Pytania o radzenie sobie (służące poznawaniu zasobów klienta), umiejętności klienta, możliwości wpływu i kontroli sytuacji, oznaki zmiany
 • Rozmowa o rozwiązaniach, zasadnicze pytania nie dotyczą tego czego klient nie chce, ale tego czego chce w zamian gdy problemu nie będzie
 • Nie zawsze trzeba wiedzieć dokładnie jaki jest problem aby pomóc klientowi znaleźć rozwiązanie (ważne, że klient wie, rozumie, to on jest ekspertem) – tzn. aby być pomocnym klientowi nie jest niezbędna wiedza na temat problemu
 • Rozmowa o potrzebach, o tym czego klient potrzebuje w pewien sposób odbarcza go od diagnozy, etykiety problemu czy patologii ( np. „przestępca”, „alkoholik” itp.) i daje nadzieję na możliwość zmiany
 • Wyjątki – poszukiwanie sytuacji z przeszłości, w której klient sobie poradził lub podejmował próby radzenia sobie, pomocne przy realizacji celów, dające możliwości do zmiany. Rozmowa o własnym doświadczeniu daje większe szanse na zastosowanie rozwiązania, gdyż jest ono specyficzne dla danego klienta i naturalnie do niego „dopasowane”
 • Pytanie o cud – skłania klienta do oderwania się od problemu i wyobrażenia sobie świata bez problemu lub spełnienie nadziei jakie ma klient
 • Rozmowa o możliwościach – daje poczucie kompetencji i sprawstwa do realizacji celów i wprowadzenia zmiany, budowanie rozwiązań w oparciu o zasoby jakie posiada klient oraz rozwijanie tych zasobów
 • Komplementowanie – z zachowaniem zasady „mniej znaczy więcej”, chodzi o to, aby klient był w stanie przyjąć komplement oraz dostosowane do typu relacji i etapu współpracy
 • Ważny jest język jakim mówimy o zasobach czy komplementujemy – staramy się unikać rozmowy o zasobach w kategoriach „jesteś”, bardziej mówimy „umiesz”, „potrafisz” – pozwala uniknąć szerokich uogólnień
 • Rozmowa o aktualnej sytuacji i zmianie – skalowanie – można założyć, że klient zawsze jest w jakimś momencie, na jakimś etapie pomiędzy problemem a rozwiązaniem. Zastosowanie tej techniki pozwala lepiej eksplorować rzeczywistość klienta i jego interpretację oraz zdefiniować skrajności skalowanego obszaru (skala 1-10). Skalowanie umożliwia eksplorowanie zarówno przeszłości, teraźniejszości i przyszłości i umożliwia budowanie efektywnych rozwiązań
 • Pytania relacyjne – dające szerszy kontekst ale też odpowiedzi, na które klient nie umie lub nie chce odpowiedzieć wprost np. Załóżmy, że to samo pytanie zadałbym Twojemu przyjacielowi, co on by odpowiedział?
 • Tworzenie obrazu małej zmiany – mała zmiana może spowodować dużą zmianę
 • 3 typy relacji: goszczenia, narzekania, współpracy
 • Informacja zwrotna oraz zadanie domowe dla klienta
 • Technika EARS – Eliciting – wydobywanie spostrzeżeń klienta na temat zmian jakich dokonał, Amplifying – wzmacnianie poprzez wydobywanie opisu jak doszło do tej zmiany, Reinforcing – upełnomocnienie, wzmacnianie sukcesów klienta i jego mocnych stron, jakie ta zmiana symbolizuje, Start over again – rozpoczęcie jeszcze raz od nowa, kolejna oznaka zmiany


Idea gry językowej L. Wittgensteina:


 1. MOŻLIWOŚCI KLIENTA: Umiejętności Mocne strony, itp.
 2. NADZIEJE, POTRZEBY, MARZENIA KLIENTA: Obraz preferowanej przyszłości
 3. WYJĄTKI Kiedy było lepiej?
 4. STAN POSIADANIA Co już jest dobrze?


Skalowanie aktualnej sytuacji – reframing


Reframing, czyli przeramowanie, zwane także przeformułowaniem. Technika ta opiera się na konstatacji G. Batesona, który stwierdził, że ludzie interpretują określone wydarzenia w sposób schematyczny, budując określone ramy znaczeniowe w swoim umyśle. „Z punktu widzenia pracy z klientem ważne jest, aby te przeformułowania służyły wzmacnianiu kompetencji klienta. Może się to odbywać za sprawą zmiany znaczenia lub zmiany kontekstu.


Pierwszy z tych sposobów sprowadza się do przedstawienia klientowi nowego, bardziej wartościowego sposobu postrzegania np. danego zachowania. Obrazuje to poniższy przykład:


 • Mówisz o tym, że nikt nie jest w stanie Ciebie zmusić do zmiany swojego postępowania w sprawie narkotyków. To pokazuje mi, że postępujesz niezależnie i tylko Ty sam możesz podejmować ważne dla siebie i swojej przyszłości decyzje.
 • Opowiedziałeś mi dużo o tym co Ci przeszkadza w relacjach z Twoimi rodzicami. To pokazuje mi, że jesteś zainteresowany tym aby coś w tych relacjach zmienić na lepsze i masz sporo energii aby tym się zająć.

Drugi ze sposobów, reframing kontekstu, polega na ukazaniu perspektywy spożytkowania tego, co klient już umie, potrafi w innych poza problemowych okolicznościach. Na przykład w odniesieniu do osoby, która opiera się zmianie i trzyma się swoich „ulicznych zasad”, może wykorzystać owy upór i niezależność, kiedy będzie musiał radzić sobie z presją swoich rówieśników namawiających go do zażywania narkotyków, czy picia alkoholu. Przykład ten pokazuje, że ocena „czegoś” co prezentuje, z czym przychodzi klient, zależy od punktu widzenia.


Odwołując się do założeń PSR, żadna z tych różnych perspektyw nie jest lepsza od pozostałych. Klienci, którzy spotykają się jednak z różnymi punktami widzenia, także za sprawą interwencji swojego konsultanta, mają w praktyce pewien wybór, a tym samym mogą pokonywać i przeformułowywać dotychczasowe schematy myślenia i działania.”  (za opr. dr hab. Jacek Szczepkowski)


Zachęcam do zapoznania się z innymi nurtami psychoterapii i artykułu Jak zostać psychoterapeutą?Autorka artykułu


Jadwiga Gończarow-Hakało – Stażystka, psycholog, psychoterapeutka TSR w trakcie certyfikacji. W swojej pracy kieruje się założeniami Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wspiera rozwój i wprowadzanie zmiany poprzez wzmacnianie i pracę na zasobach klientów. To klient jest ekspertem od swojego życia i najlepiej wie co mu służy. Pracuje również jako trener i coach.

Dodaj komentarz