Droga rzadziej wędrowana

Co znajduje się w artykule?

Droga rzadziej wędrowana

Piątek, piąteczek, piątunio 🙂  Jeżeli ktoś miałby ochotę spędzić dni wolne z książką, polecam tytuł powyżej 🙂

Książka o czterech podstawach życia:

  • odraczaniach gratyfikacji
  • przyjęciu odpowiedzialności
  • wierności prawdzie
  • zachowaniu równowagi

A to wszystko w klimacie miłości i akceptacji. Akceptacji człowieka takim, jakim jest.

Droga rzadziej wędrowana
Akceptacja siebie

Droga rzadziej wędrowana nie mówi o lekkich sprawach

Książkę czytałam z przyjemnością, choć nie zajmuje się przyjemnościami. Jest w niej lekkość, choć nie mówi o lekkich sprawach, autor prowadzi nas drogą rzadziej wędrowaną, jednak nie odczuwamy jej trudów.

Niech słowa autora zachęcą Cię lub nie do „Drogi…”


Kilka sentencji

M.Scott Peck pisze na przykład:


„Badanie świata zewnętrznego nigdy nie jest tak bolesne jak badanie świata wewnętrznego i dlatego większość ludzi stroni od rzetelnej samooceny”

s.60

albo


„Jednym z korzeni chorób psychicznych jest sprzężony system kłamstw, które nam wmówiono i które wmawiamy sobie sami. Korzenie te można odsłonić i wyplenić w atmosferze bezwzględnej szczerości”

s.66

albo


„Śmierć nadaje sens życiu. Właśnie ten „sekret” jest największą mądrością religii”

s.83

albo


„Dobre małżeństwo może istnieć tylko między dwojgiem silnych i niezależnych ludzi”

s.119

przeczytajcie to:


„Odwaga nie jest nieobecnością lęku. Odwaga przejawia się w podejmowaniu działań bez względu na wiążący się z nimi lęk – lęk przed nieznaną przyszłością”

s. 149

Świadomość, samorozwój i akceptacja

Książka z pewnością należy do książek, które wspomagają świadomość, samorozwój i akceptację.

Można „Drogę rzadziej wędrowana” zaliczyć do kategorii, która w psychoterapii i psychologii  funkcjonuje jako biblioterapia, poleca się takie pozycje do poszerzania świadomości, osób pracujących nad sobą.  Ja też ją przeczytałam i zachęcam.

Dodaj komentarz